equipped.pl

Blog tematyczny o wojsku, historii, broni

Broń

Jaka broń biała jest legalna w Polsce?

Jaka broń biała jest legalna w Polsce?

Polska legislacja, podobnie jak wiele innych na całym świecie, określa bardzo precyzyjnie jakie rodzaje broni są legalne i jakie są nielegalne. Znaleźć się w gąszczu przepisów może być nieco skomplikowane. Niniejszy artykuł poświęcony jest wyjaśnieniu jakie typy broni białej są legalne w Polsce, jakie zasady obowiązują w przypadku jej nabywania, używania i przechowywania.

Sprawdź także:

Czym jest broń biała?

Prawne regulacje broni białej

Broń biała w sensie prawnym to broń przeznaczona do walki wręcz. Zgodnie z polskim prawem, broń biała jest częściowo dopuszczona do posiadania przez osoby prywatne. Prawne regulacje broni białej określa Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku. Na jej mocy, do broni białych zalicza się różnego rodzaju noże (np. noże myśliwskie, kuchenne, narzędziowe), tasaki, szable, miecze, kopie, itp. istotnym zapisem w przepisach jest to, że posiadanie broni białej jest legalne, o ile nie ma ona charakteru bojowego albo nie jest przerobiona do celów bojowych.

Rodzaje legalnych broni białych

Zgodnie z powyższymi przepisami prawnymi, w Polsce do broni białych, które są legalne, zaliczają się narzędzia służące do obrony osobistej lub mające inne praktyczne zastosowania, i nie mają charakteru bojowego. Oto niektóre z nich:

  • Noże, w tym noże kuchenne czy myśliwskie. Mają one wiele zastosowań praktycznych i są często traktowane jako narzędzia, a nie właściwie broń. Na uwagę zasługuje fakt, że w polskim prawie nie ma definicji „noża bojowego”.
  • Narzędzia takie jak tasaki.
  • Repliki broni białych. Zgodnie z przepisami prawnymi, można legalnie posiadać repliki broni białych, o ile ich nie używa się do celów bojowych.

Szanowny Czytelniku, proszę pamiętać, że informacje zamieszczone w tym artykule służą jedynie celom informacyjnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności określonego rodzaju broni białej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą w tej dziedzinie.

Pozyskiwanie pozwolenia na broń białą

W przypadku broni białej, Polskie prawo nie wymaga posiadania zezwolenia, jak w przypadku broni palnej. Istnieje jednak kilka wyjątków. Dotyczy to zwłaszcza broni, które mogą mieć zastosowanie bojowe, np. mieczy czy szabel. Pozwolenie na broń białą, podobnie jak na broń palną, wydaje Komenda Główna Policji. Procedura jest jednak nieco różna. Wiele zależy od konkretnego rodzaju broni, jakości jej wykonania i celu, w jakim ma być używana.

Używanie i przechowywanie legalnej broni białej

Prawo nie reguluje dokładnie kwestii przechowywania broni białej. Niezależnie od tego, podstawową zasadą jest przechowywanie broni w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. Co do zasady, nóż kuchenny czy myśliwski można przechowywać w szufladzie, ale nie wolno nim machać na ulicy czy zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

Podobnie, prawo nie precyzuje, w jaki sposób można używać broni białej. Nie ma tu tak surowych ograniczeń, jak w przypadku broni palnej. Mimo to, istnieją pewne ograniczenia. Nie wolno np. używać noża w celu zastraszenia innej osoby, a już na pewno nie można nim kogoś zranić.

Zgodnie z art. 37 Ustawy o broni i amunicji, osoba, która niesie broń białą publicznie dostępnym miejscu, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podsumowując, mimo że niektóre rodzaje broni białych są legalne w Polsce, ich używanie i przechowywanie powinny być zawsze zgodne z prawem i służyć celom pokojowym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem.

Sprawdź także:

Czy kastet jest legalny?

Czy maczeta jest legalna?

Udostępnij

O autorze

Witaj w świecie equipped.pl – Twojego przewodnika w świecie wojska, historii, broni oraz zdrowego stylu życia i sportu. Jesteśmy zespołem pasjonatów i ekspertów w dziedzinach militari, historii. Nasza misja to dostarczanie inspirujących treści i cennych informacji.